Thứ Tư, Tháng Tám 4, 2021
Mười tỉnh thành ngập chìm trong sóng nước Ôi, xót thương cảnh lũ lụt miền Trung ! Oằn vai gánh vác hai miền Bắc – Nam Bắc – Nam nặng trĩu một tình nước non Quê hương khúc ruột miền Trung Chạy liền một...